TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG

TRƯỜNG CĐ KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG

ĐẠI BIỂU VÀ DOANH NGHIỆP
LỄ TỔNG KHAI GIẢNG 2017
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐẠI BIỂU VÀ DOANH NGHIỆP DỰ LỄ KHAI GIẢNG
LỄ TÂN
SÂN KHÂU KHAI GIẢNG NĂM 2017
TRAO THƯỞNG GIẢI LỄ HỘI HÓA TRANG HALLOWEEN 2017
KHEN THƯỞNG BÓNG ĐÁ SINH VIÊN 2017
KHEN THƯỞNG TẬP THỂ XUẤT SẮC NHẤT
KHEN THƯỞNG BAN CÁN SỰ LỚP
KHEN THƯỞNG
KHEN THƯỞNG
HỌC BỔNG THỦ KHOA
TRAO HỌC BỔNG SINH VIÊN SUẤT SẮC
TRAO HỌC BỔNG SINH VIÊN SUẤT SẮC
KHEN THƯỞNG CÁN BỘ
KHEN THƯỞNG GIÁO VIÊN
TRAO QUYẾT ĐỊNH BỔ NHIỆM
TẶNG HOA TRI ÂN DOANH NGHIỆP
TẶNG HOA TRI ÂN DOANH NGHIỆP
DOANH NGHIỆP TẶNG QUÀ KỶ NIỆM CHO TRƯỜNG
TẶNG HOA TRI ÂN DOANH NGHIỆP
KÝ HỢP ĐỒNG GIỚI THIỆU VIỆC LÀM CHO SINH VIÊN
PHÁT BIỂU
MÚA
ĐẠI BIỂU VÀ DOANH NGHIỆP DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
MISS HVCT 2017
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
SINH VIÊN DỰ KHAI GIẢNG 2017
SINH VIÊN MÚA
XƯỞNG THỰC HÀNH Ô TÔ CỦA TRƯỜNG
GIẤY KHEN
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
MISS HVCT 2017
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
ĐÓN TIẾP DOANH NGHIỆP
SINH VIÊN DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
SINH VIÊN DỰ KHAI GIẢNG 2017
ĐẠI BIỂU VÀ DOANH NGHIỆP DỰ LỄ KHAI GIẢNG 2017
MÚA
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
ĐÊM CHUNG KẾT VĂN NGHỆ DUYÊN DÁNG SINH VIÊN - MISS HVCT-BD 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
HALLOWEEN PARTY 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
GIẢI BÓNG ĐÁ SINH VIÊN NĂM 2017
Tin tức - sự kiện

NỔI BẬT

(Cập nhật : 16/10/2017)

Thông báo mới

Chất lượng giáo dục

Hợp tác đào tạo

Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II cơ sở Bình Dương
Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II cơ sở Bình Dương
Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II cơ sở Bình Dương
Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II cơ sở Bình Dương
Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II cơ sở Bình Dương
Trường Cao Đẳng Kỹ Nghệ II cơ sở Bình Dương
Nộp đơn xét tuyển